Reglamentació

Home / Custòdia Marina / Reglamentació

Bones pràctiques d’aproximació a cetacis

Els cetacis estan protegits pel Real Decret 1727/2007, el qual, entre d’altres mesures, estableix unes normes de conducta per a la realització d’activitats recreatives d’observació de cetacis.

Com aproximar-se?

 

 

  • Mantenir sempre la distància i no acostar-se a més de 60 m. Deixar que els animals s’acostin.
  • Moure’s a una velocitat constant i no superior als 4 nusos. L’aproximació s’ha d’efectuar de manera suau i convergent amb la velocitat i sentit de natació dels animals en un angle aproximat de 30º, mai per davant, per darrera o perpendicular a la seva trajectòria.
  • Tenir una cura especial quan hi ha grups de mares amb cries.