Reglamentació

Home / Custòdia Marina / Reglamentació

Bones pràctiques d’aproximació a cetacis

Els cetacis estan protegits pel Real Decret 1727/2007, el qual, entre d’altres mesures, estableix unes normes de conducta per a la realització d’activitats recreatives d’observació de cetacis.

Com aproximar-se?