Xarxa de col·laboradors

Home / Custòdia Marina / Xarxa de col·laboradors

La implicació del sector nàutic en la conservació de l’espai de custòdia Canyons del Maresme és un dels pilars del projecte i una de les línies estratègiques a seguir com a entitat de custòdia, més importants.

Es pretén formar i conscienciar al sector nàutic sobre la importància dels cetacis i la conservació del seu hàbitat potenciant-ne la col·laboració en l’estudi d’aquests animals i altres espècies de la zona, a través de la recollida de dades i de sortides de formació organitzades.

Tanmateix, aquesta col·laboració permet ampliar la informació disponible sobre les espècies presents, a través del seu estudi, fet important a l’hora d’implementar mesures de gestió a l’espai.

Aquesta implicació es promou, a través d’una sèrie d’accions que es duen a terme amb la col·laboració dels clubs nàutics, ports i institucions nàutiques de la zona, que actuen com a difusors i promotors del projecte i com a llocs de trobada per a col·laboradors i per a la realització de les xerrades: