Aus Marines

posts displayed per category

MascarellMorus bassanus

Inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (d’interès especial), a la Directiva Hàbitats (annexos II-espècie prioritària- i IV), al Conveni de Bonn (apèndix I i II), al Conveni de Berna (annex 2), a CITES (apèndix I) i a la llista roja de la UICN (EN-en perill).

Foto de Ricard Gutiérrez

Read more

Baldriga balear Puffinus mauretanicus

Presència regular tot l’any, malgrat que no cria a Catalunya.

Molt més escassa a l’estiu. A l’hivern arriba a formar concentracions d’alguns milers d’individus en punts de la costa, amb predomini de P. mauretanicus. P. yelkouan és força més escassa, i és més regular cap a la costa nord i a finals de primavera.

Foto de Ricard Gutiérrez

AQUí

Més informació

AQUí

Més fotografies

Read more

Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan

Presència regular tot l’any, malgrat que no cria a Catalunya.

Molt més escassa a l’estiu. A l’hivern arriba a formar concentracions d’alguns milers d’individus en punts de la costa, amb predomini de P. mauretanicus.

P. yelkouan és força més escassa, i és més regular cap a la costa nord i a finals de primavera.

Foto de Ricard Gutiérrez

AQUÍ

Més informació

AQUÍ

Més fotografies

Read more