Cetacis

Home / Cetacis / Catxalot Physeter macrocephalus

Catxalot Physeter macrocephalus

Publicat 16 d'Octubre de 2013 in Cetacis - 6

Inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (espècie vulnerable), a la Directiva Hàbitats (annex IV), al Conveni de Bonn (apèndix I i II), al Conveni de Berna (annex 3), a CITES (apèndix I), i a la llista roja de la UICN (VU-vulnerable).