Cetacis

Home / Cetacis / Dofí llistat Stenella coeruleoalba

Dofí llistat Stenella coeruleoalba

Publicat 19 d'Octubre de 2013 in Cetacis - 7

Inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (d’interès especial), a la Directiva Hàbitats (annex IV), al Conveni de Bonn (apèndix II), al Conveni de Berna (annex 3), a CITES (apèndix II), i a la llista roja de la UICN (LC-preocupació menor).