Cetacis

Home / Cetacis / Dofí mular Tursiops truncatus

Dofí mular Tursiops truncatus

Publicat 20 d'Octubre de 2013 in Cetacis - 7

Inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (espècie vulnerable), a la Directiva Hàbitats (annexos II i IV), al Conveni de Bonn (apèndix II), al Conveni de Berna (annex 2), a CITES (apèndix II), i a la llista vermella de la UICN (LC-preocupació menor).