Aus Marines

Home / Aus Marines / MascarellMorus bassanus

MascarellMorus bassanus

Publicat 23 d'Octubre de 2013 in Aus Marines - 3

Inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (d’interès especial), a la Directiva Hàbitats (annexos II-espècie prioritària- i IV), al Conveni de Bonn (apèndix I i II), al Conveni de Berna (annex 2), a CITES (apèndix I) i a la llista roja de la UICN (EN-en perill).

Foto de Ricard Gutiérrez