Cetacis

Home / Cetacis / Rorqual comú Balaenoptera physalus

Rorqual comú Balaenoptera physalus

Publicat 17 d'Octubre de 2013 in Cetacis - 5

Inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (espècie vulnerable), a la Directiva Hàbitats (annex IV), al Conveni de Bonn (apèndix I y II), al Conveni de Berna (annex 3), a CITES (apèndix I), i a la llista roja de la UICN (EN-en perill).